Els van Swol: LinkedIn, twitter, agenda en links

104

Foto links: Wilma Tichelaar, foto rechts: Charlotte Sienema


HET KWAAD HET HOOFD BIEDEN

Els van Swol onderzocht in haar Masterscriptie in het kader van de studie kunst- en cultuurwetenschappen in hoeverre een literair werk in staat is te voorzien in de door Susan Neiman in haar filosofische studie Evil in modern thought (Het kwaad denken, 2002) gesignaleerde lacunes in het begrippenapparaat van de filosofie.

Tijdens deze ochtend wordt, na Neimans studie kort in kaart te hebben gebracht, de vraagstelling omgebogen, en bekijken we in hoeverre het werk van twee godsdienstfilosofen, Ingolf U. Dalferth en Jean-Claude Wolf, een alternatief kan bieden om het kwaad te duiden. Met andere woorden: op welke punten zijn twee theologische studies in staat te voorzien in de door Susan Neiman gesignaleerde lacunes bij het thematiseren van het kwaad?

Zaterdag 12 mei 2018 10.30 uur (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 Amsterdam).


HEDENDAAGSE MUZIEK UIT NEDERLAND

Twintigste eeuwse muziek ligt voor veel mensen niet zo goed in het gehoor en valt bovendien niet altijd makkelijk te begrijpen. Deze cursus wil daar een handje bij helpen. Door korte films, toegelicht door de maker ervan, luisterfragmenten met toelichtingen daarop, en last but not least door er daarna met elkaar over in gesprek te gaan. Alle componisten hebben een ding gemeen: ze wonen en werken in Nederland. Gaandeweg zullen nog meer overeenkomsten naar voren komen.

Elke avond staan een thema en twee of drie componisten centraal:
Les 1 woensdag 9 mei : Twee Griekse componisten in Amsterdam: Calliope Tsoupaki en Aspasia  Nasapoulou
Les 2 woensdag 16 mei: Drie componisten en de Tweede Wereldoorlog: Rosy Wertheim, Leo Kok en Marjo Tal
Les 3 woensdag 23 mei: Twee unieke stemmen in de hedendaagse muziek: Christina Viola Oorebeek en Willem Jeths

Cursuscode: 5154

Deze cursus van de Volksuniversiteit Amsterdam bestaat uit: 3 lessen van 2 uur vanaf woensdag 9 mei 2018 om 19:30 uur.
Cursusprijs: € 89,00
Docenten: Mw. E. (Els) J.M. van Swol, Mw. P. (Patricia) Werner Leanse
Locatie: OBA, Oosterdokskade 143, 1011 DL

Inschrijven op de website van de Volksuniversiteit: http://bit.ly/2GuYxfA


Wil je meer over mijn werk weten? Kijk dan op mijn LinkedIn pagina: http://nl.linkedin.com/pub/els-van-swol/22/291/a


Hou de dialoog gaande via twitter: https://twitter.com/evanswol


Mijn recensies van literatuur, en om de week op maandag een column n.a.v. muziek en boeken, verschijnen op: http://www.literairnederland.nl/?s=Els+van+Swol

Mijn recensies van en specials over beeldende kunst (m.n. tentoonstellingen, en een enkele keer een boekbespreking) verschijnen op: http://8weekly.nl/colofon/redacteur/ElsvanSwol/

Mijn recensies over muziek (m.n. concerten met klassieke muziek):
http://www.muziek-recensie.nl/index.php/17-nieuwsartikelen/1254-festival-in-een-festival


Op z’n tijd schreef ik als gemeentelid een blog voor https://oudekerk.amsterdam/blog/ 

Vanaf het decembernummer 2017 draag ik met artikelen en interviews bij aan Kerk in Mokum: http://www.pkn-amsterdam.nl/bladerpdf/KerkinMokum10/FLASH/index.html


Column die ik uitsprak als scheidend voorzitter van de programmacommissie van de NVMB (30 oktober 2012): http://nvmb.mco.nl/page/detail/nieuws/22209

En mijn favoriete muziekkeuze die ik beschreef in de NVMB Nieuwsbrief van februari 2012: https://nvmb.files.wordpress.com/2014/02/nb_2012_1_februari.pdf


Werkstuk dat ik schreef over K.H. Miskotte in Kortgene: http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Scriptie_Els_Swol_over_KH_Miskotte_tcm215-399981.pdf


Link naar de recensies/artikelen over muziek die ik schreef voor de Leeuwarder Courant (in Delpher, de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek): http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=%28%25Els+%2B+van+%2B+Swol%25%29&facets[type][]=artikel&page=1&cql[]=%28date+_gte_+%2201-01-1981%22%29&cql[]=%28date+_lte_+%2231-12-1993%22%29&coll=ddd


Voor de Stichting Thomas Open (http://www.thomasopen.nl) stelde ik a.i. in de Thomaskerk in Amsterdam drie kleine tentoonstellingen samen.

De eerste was o.d.t. Vertel het aan de bomen (2015) en bevatte werk van
* Suus Scheller: http://www.suusscheller.com/nl/portfolio/bomen/
* Teo Krijgsman: http://teokrijgsman-images.com/0,211,1

De tweede was begin 2016:
http://thomasopen.nl/index.php/agenda/evenement/29-expositie-tussen-de-woorden-begint-het-geheim
Met werk van Erni Kwast: http://ernikwast.nl
en Henk van Heerwaarden: http://henkvanheerwaarden.nl

De derde en laatste was van Yve du Bois (2016)
strijd of harmonie
Strijd of harmonie – Yve du Bois
http://thomasopen.nl/index.php/kunst/exposities/229-yve-du-bois

De inleiding die ik tijdens de opening van deze expositie uitsprak, staat op deze blog: http://elsvanswol.nl/?p=2363


Evean de KimmeVanaf mei 2016 verzorg ik eens per maand een klassieke muziekclub in Evean de Kimme. Tegen reiskostenvergoeding herhaal ik die graag op andere plaatsen. Onderstaand lijstje met onderwerpen wordt maandelijks aangevuld.

 • Antonio VIvaldi: De vier jaargetijden
 • Frederic Chopin: Walsen
 • Franse chansons van de middeleeuwen tot nu
 • Noord-Duitse orgelmuziek van en voor J.S. Bach
 • Muziek en Venetië, van Monteverdi tot Mahler (naar aanleiding van FOMU 2016)
 • Peer Gynt (twee orkestsuites) van Ibsen/Grieg
 • Hoe een symfonie in elkaar zit a.d.h.v. de 104de symfonie van Joseph Haydn
 • Een kerstverhaal van Stefan Brijs gelezen en met de muziek gedraaid die daarin aan de orde komt: Mahler, Purcell en J.S. Bach
 • Walsen in Wenen – met Franz Schubert (piano) en Joh. Strauss Sr. (klein orkest)
 • De Sacre du printemps van Igor Stravinsky
 • Muziek van Georg Ph. Telemann (hoogtepunten uit zijn kamermuziek, orkestwerken en geestelijke composities)
 • Muziek van Tsjaikovski naar toneelstukken van William Shakespeare
 • De Kreutzersonate van Ludwig van Beethoven
 • La Bohème van Puccini
 • Muziek van Jan Dismas Zelenka
 • De familie Andriessen
 • De negende symfonie van Sjostakovitsj
 • Het oratorium Joseph van Willem de Fesch (hoogtepunten)
 • Die Winterreise van Franz Schubert (selectie)